Менюта

меню

Менютата се различават по дължина и изчерпателност на съдържанието, в зависимост от вида на ресторанта. Най-обикновените менюта са отпечатани на един лист хартия, като често срещани са тези, които са съставени от по-голям брой страници. В кафета, заведения и вериги ресторанти менюто от една страница може да бъде удвоено като се копира съдържанието му на хартиена подложка за масите. За да бъдат защитени хартиените менюта от заливане с течности и друго замърсяване, се използва венилово покритие, ламиниране или подвързване. Типа на заведенията (ресторант от висок клас, заведения за бързо хранене и др.) в повечето случаи предопределят вида и визията на използваното в тях меню.
Видовете менюта биват:
– Хартиено
– Меню табела
– Меню на открито
– Дигитални дисплеи
– Онлайн меню
– Интерактивно меню